top of page

SENIORILIIKUNTA

Senioriliikuntaa suunniteltaessa autetaan ikääntyviä naisia ja miehiä pitämään huolta omasta
hyvinvoinnistaan ja pysymään terveempinä elämässään.
Senioriliikunnan peruspilareita ovat kuntoilun lisäksi hyvä ravinto, lepo, sosiaaliset suhteet sekä oman jaksamisen tukeminen.

Senioriliikunnassa vahvistetaan kehoa monipuolisesti huomioiden jokaisen terveydentila. Se tehdään
erilaisilla harjoituksilla mm. kehonpainoharjoittelua, kävelyä/hölkkää, soutua, uintia, kehonhuoltoa,
koordinaatioharjoituksia.

Tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja tasapainoa, ja ennenkaikkea aikaansaada mielihyvää
liikunnasta.

bottom of page